CENY

Największy wpływ na cenę ma geneza powstałego problemu, stopień komplikacji procesu odzyskiwania danych oraz czas który musimy poświęcić na wykonaną pracę.

Do zgrubnego oszacowania kosztów dochodzi już podczas wstępnego wywiadu - może być telefoniczny lub drogą elektroniczną - na podstawie którego w znakomitej większości przypadków jesteśmy w stanie podać zakres czynności, czas i przedział kosztowy.


UWAGA ! Zawsze podajemy rzeczywiste przedziały kosztowe. Coraz częściej przychodzą do nas klienci, skuszeni w innych firmach praktykami w stylu: "cena od 300 zł, a dokładną cenę podamy dopiero po analizie". Niestety, po analizie okazuje się, że firma za odzyskane dane żąda nie 300 zł a np. 8000 zł. Jak nie trudno przewidzieć, większość klientów rezygnuje - i nie dość, że muszą zapłacić za rezygnację to niestety często danych już nie można odzyskać... Dlatego my ze swojej strony zawsze podajemy realny przedział kosztowy. Realny, to znaczy, że nigdy go nie przekraczamy, natomiast klient przed przekazaniem nośnika do naszej firmy ma świadomość w jakim zakresie może być ustalona cena za odzyskiwanie danych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia klienta, ponieważ nie narażamy go na nieoczekiwane koszty.


W przypadku nośników cyfrowych proces odzyskiwania danych składa się z dwóch etapów: analizy problemu oraz właściwego procesu którym jest odzyskiwanie danych.

Pierwszym i zasadniczym etapem procesu dotarcia od utraconych danych jest wykonanie diagnozy, która powinna być wykonana w naszym laboratorium. Ekspertyza ma za zadanie określenie jaki jest rodzaj i stopień uszkodzenia nośnika oraz pozwala określić dokładny koszt odzyskiwania danych. W większości przypadków sama ekspertyza jest bezpłatna i nie generuje jakichkolwiek kosztów. Poniższa tabela obrazuje koszty i tryby wykonania analizy nośnika.


KOSZTY I TRYBY ANALIZY NOŚNIKÓW
Nośnik Tryb pracy
Standardowy Ekspresowy (24/7) Ekonomiczny
(do 500 GB)
Nośniki wymienne
Dyskietki FD bezpłatna 100 zł bezpłatna
Płyty CD/DVD bezpłatna 100 zł bezpłatna
Dyskietki ZIP/ JAZZ 200 zł 400 zł nie dotyczy
Płyty MO 300 zł 600 zł nie dotyczy
Taśmy DAT 500 zł 1000 zł nie dotyczy
Pendrive, karty pamięci
Uszkodzenia logiczne bezpłatna (1) 100 zł bezpłatna (1)
Uszkodzenia elektroniczne bezpłatna 100 zł nie dotyczy
Uszkodzenia mechaniczne bezpłatna 100 zł nie dotyczy
Dysk HDD - ATA, SATA
Uszkodzenia logiczne
- FAT, NTFS bezpłatna (1) 300 zł bezpłatna (1)
- EXT, HFS bezpłatna (2) / 300 zł 500 zł nie dotyczy
- NWFS, NSS, SCO, XFS i inne bezpłatna (2) / 500 zł 800 zł nie dotyczy
Uszkodzenia Service Area bezpłatna 300 zł bezpłatna
Uszkodzenia elektroniczne bezpłatna 300 zł bezpłatna
Uszkodzenia mechaniczne bezpłatna 300 zł bezpłatna
Dyski SCSI, SAS
Uszkodzenia logiczne
- FAT, NTFS bezpłatna (1) 300 zł bezpłatna (1)
- EXT, HFS bezpłatna (2) / 300 zł 500 zł nie dotyczy
- NWFS, NSS, SCO, XFS i inne bezpłatna (2) / 500 zł 800 zł nie dotyczy
Uszkodzenia Service Area bezpłatna (2) / 300 zł 500 zł nie dotyczy
Uszkodzenia elektroniczne bezpłatna (2) / 300 zł 500 zł nie dotyczy
Uszkodzenia mechaniczne bezpłatna (2) / 400 zł 800 zł nie dotyczy
Macierze RAID 0,3,5,10,50
Uszkodzenia logiczne danych
- FAT, NTFS bezpłatna (2) / 500 zł 1000 zł nie dotyczy
- EXT, HFS bezpłatna (2) / 800 zł 1500 zł nie dotyczy
- NWFS, NSS, SCO, XFS i inne bezpłatna (2) / 1200 zł 2000 zł nie dotyczy
Uszkodzenia logiczne struktury RAID bezpłatna (2) / 500 zł 1000 zł nie dotyczy
Uszkodzenia fizyczne 1000 zł 2000 zł nie dotyczy

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.

(1) nie dotyczy sytuacji gdzie występuje ryzyko np. nadpisania danych - wówczas prosimy o kontakt telefoniczny.
(2) analiza bezpłatna w przypadku skorzystania z usługi odzyskania danych.

Po wykonaniu ekspertyzy możemy z dużą dokładnością określić jakie są możliwości, koszt oraz podać przybliżony czas ile będzie trwało odzyskiwanie danych. Tabela poniżej pokazuje przedziały kosztów samego procesu odzyskiwania danych w zależności od rodzajów uszkodzeń oraz trybu pracy.


KOSZTY I TRYBY ODZYSKANIA DANYCH
Nośnik Tryb pracy
Standardowy Ekspresowy (24/7) Ekonomiczny
(do 500 GB)
Nośniki wymienne
Dyskietki FD 200 zł 400 zł 100 zł
Płyty CD/DVD 200 zł 400 zł 100 zł
Dyskietki ZIP/ JAZZ 500 zł 1000 zł nie dotyczy
Płyty MO 1000 zł 1800 zł nie dotyczy
Taśmy DAT 2000 zł 3500 zł nie dotyczy
Pendrive, karty pamięci
Uszkodzenia logiczne 200 zł 400 zł 150 zł
Uszkodzenia elektroniczne 500-1000 zł 1000-1500 zł nie dotyczy
Uszkodzenia mechaniczne 500-1000 zł 1000-1500 zł nie dotyczy
Dysk HDD - ATA, SATA
Uszkodzenia logiczne
- FAT, NTFS 400-1000 zł 900-1500 zł 400 zł (3)
- EXT, HFS 800-1300 zł 1200-1800 zł nie dotyczy
- NWFS, NSS, SCO, XFS i inne 1200-2500 zł 1800-3800 zł nie dotyczy
Uszkodzenia Service Area 1000-1800 zł 1500-2500 zł 900 zł (3)
Uszkodzenia elektroniczne 300-900 zł 500-1500 zł 400 zł (3)
Uszkodzenia mechaniczne 1200-3500 zł 1800-4800 zł 1200 zł (3)
Dyski SCSI, SAS
Uszkodzenia logiczne
- FAT, NTFS 400-1000 zł 900-1500 zł 400 zł (3)
- EXT, HFS 800-1300 zł 1200-1800 zł nie dotyczy
- NWFS, NSS, SCO, XFS i inne 1200-2500 zł 1800-3800 zł nie dotyczy
Uszkodzenia Service Area 2000 zł 3000 zł nie dotyczy
Uszkodzenia elektroniczne 500-1000 zł 900-1500 zł nie dotyczy
Uszkodzenia mechaniczne 2500-3800 zł 3500-4500 zł nie dotyczy
Macierze RAID 0,5,6
Uszkodzenia logiczne danych
- FAT, NTFS 1200-1800 zł 1500-2500 zł nie dotyczy
- EXT, HFS 1500-2500 zł 1800-3200 zł nie dotyczy
- NWFS, NSS, SCO, XFS i inne 2000-3500 zł 2500-4800 zł nie dotyczy
Uszkodzenia logiczne struktury RAID 1600-3500 zł 2800-6000 zł nie dotyczy
Uszkodzenia fizyczne 3500-8000 zł 5000-9500 zł nie dotyczy

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.

(3) - dotyczy tylko dysków twardych o pojemności do 500 GB.

Objaśnienia do tabel

Uszkodzenia logiczne - uszkodzenia powstałe na skutek błędu użytkownika (usunięcia danych, format) lub w wyniku błędu oprogramowania, systemu operacyjnego lub systemu plików. Cechą charakterystyczną tego uszkodzenia jest to, że sam nośnik pozostaje fizycznie sprawny.

Uszkodzenia Service Area - jest to uszkodzenie mikrooprogramowania samego nośnika a nie samych danych użytkownika, wskutek którego nośnik nie pracuje prawidłowo i użytkownik nie ma dostępu do swoich danych.

Uszkodzenia elektroniczne - uszkodzenia elektroniki zewnętrznej nośnika (HDD) powstałe najczęściej wskutek przepięć bądź nieprawidłowej pracy zasilacza.

Uszkodzenia mechaniczne - uszkodzenia precyzyjnej mechaniki dysku powstające w wyniku czynników udarowych (uderzenia, upadki) bądź na skutek czynnika termicznego (przegrzanie dysku). Do uszkodzeń tego typu zaliczamy również uszkodzenia elektroniki wewnętrznej dysku ze względu na konieczność otwarcia dysku i wymiany jego wewnętrznych komponentów.

Tryb standardowy - nośnik trafia do kolejki. Pracujemy nad nim od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy laboratorium.

Tryb ekspresowy - ekspertyza bądź odzyskiwanie danych rozpoczyna się niezwłocznie po jego dostarczeniu do laboratorium Data Max Recovery. Pracujemy nad przypadkiem non-stop, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Tryb ekonomiczny - dotyczy tylko niektórych rodzajów uszkodzeń i nośników o pojemności do 500 GB włącznie. Prace nad przypadkiem są wykonywane w wolnych chwilach - stąd czas oczekiwania na odzyskanie danych może wynieść nawet do ok. 4 tygodni. Oferta ekonomiczna nie dotyczy dysków noszących znamiona otwarcia.

Ceny są podawane w określonych przedziałach ze względu na możliwość występowania kilku uszkodzeń jednocześnie oraz ze względu na dużą rozpiętość stopnia komplikacji problemów, z którymi możemy mieć do czynienia.
Koszty analizy i odzyskiwania danych z dysków noszących znamiona otwarcia są ustalane indywidualnie. Firma Data Max Recovery zastrzega sobie także prawo do odmowy przyjęcia takich dysków.
Z założenia nie pobieramy opłat w przypadku kiedy danych się nie da odzyskać. Wyjątkiem są sytuacje specyficzne, np. przypadki w których rokowania są bardzo złe - natomiast klient chce wykorzystać wszystkie możliwe szanse. Wtedy, z założenia ustalamy pewną kwotę za naszą pracę.

Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty, oraz przedłużone okresy płatności - nawet do 30 dni.Zapraszamy do korzystania z naszych usług !
Copyright DataMax Recovery © 2005 - 2019 | Mapa strony
Engined by Indingo