DOCHODZENIA INDYWIDUALNE

Prowadzenie tego typu dochodzeń polega na zgromadzeniu jak największej ilości informacji mogących dać odpowiedź na pytania: kto, kiedy i w jakim celu używał komputera.

Oczywiście w zależności od sytuacji, nie zawsze można uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania. Czynnikami determinującymi i mającymi największy wpływ na sukces w prowadzonych badaniach są:

  • upływ czasu od potencjalnego zdarzenia (im mniej tym lepiej)
  • intensywność używania komputera (im mniejsza tym lepiej)
  • ilość danych przepuszczonych przez użytkownika (im mniej tym lepiej)
  • wiedza informatyczna, którą dysponuje sprawdzana osoba (im mniejsza tym lepiej)

Do najczęściej zgłaszanych spraw należą śledztwa w sprawie niewierności małżeńskiej, udowodnienie działania na szkodę pracodawcy, szpiegostwo gospodarcze itp.

Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś mógł działać na Twoją szkodę, nie wiesz co się stało i nie jesteś pewien co masz dalej robić - kliknij tutaj i skonsultuj się z nami.


Copyright DataMax Recovery © 2005 - 2023 | Mapa strony
Engined by Indingo