PRZECHOWYWANIE DANYCH

Po wykonaniu usługi odzyskane dane są przechowywane przez okres ok. 2 tygodni. Na Państwa życzenie istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia tego okresu. Pu upływie tego okresu Państwa dane są bezpowrotnie niszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie. Odzyskane dane przechowujemy na specjalnie przygotowanych serwerach, które nie są podłączone do sieci zewnętrznej. Ponadto jednostki te znajdują się w pomieszczeniu, które jest pod stałym nadzorem monitoringu. Dlatego też nie istnieje ryzyko dokonania skutecznego włamania (elektronicznego lub fizycznego) do systemu przez osoby trzecie.

Dodatkowym zabezpieczeniem wewnętrznym jest wdrożony od sierpnia 2004 program ochrony dostępu do danych. Polega on na tym, że uprawnienia dostępu do danych klientów posiada tylko jedna osoba odpowiedzialna za zarządzanie tymi danymi. Pozostali członkowie zespołu nie mają do nich bezpośredniego dostępu.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat czasu i warunków przechowywania danych - kliknij tutaj, aby się skonsultować.


Copyright DataMax Recovery © 2005 - 2024 | Mapa strony
Engined by Indingo