USŁUGI BACKUP

Systematycznie wykonywanie kopii zapasowych jest jedynym rozwiązaniem dającym 100% gwarancję, że nie stracimy danych.

Z problemem utraty dostępu do danych borykali się już starożytni, od kiedy wynaleziono pismo. Gliniane tabliczki oraz w późniejszym czasie papirus nie były idealnym materiałem na przechowywanie zapisanych na nich informacji. Podobnie jak i dzisiejsze nośniki cyfrowe były one narażone na wiele destrukcyjnych czynników (takich jak upływ czasu, ogień czy kradzież), mogących je trwale uszkodzić i uniemożliwić odczyt zawartych na nich danych.

W dzisiejszych czasach, w dobie gigantycznego rozwoju masowego przetwarzania informacji cyfrowych szerszym zagadnieniem jest problem ochrony danych; gdzie oprócz sytuacji w której nastąpiła utrata dostępu do informacji występuje inne zagrożenie - a mianowicie przedostanie się danych bez naszej wiedzy lub zgody do osób trzecich - często ma to postać pospolitej kradzieży, wyłudzenia czy włamania. Jednakże tym kontekstem nie będziemy się aktualnie zajmować i skupimy się w skrócie na problemie zabezpieczenia się przed fizycznym lub logicznym aspektem utraty danych (np. awarii nośnika).

Na początku należy stwierdzić, że w teorii nie występują rozwiązania sprzętowe dające nam 100% bezpieczeństwa - każda technologia może ulec awarii pozbawiając nas dostępu do danych.

W praktyce stosuje się dwa rozwiązania:

  1. układy zmniejszające do możliwego minimum szansę na utratę danych (macierze, zabezpieczenia antyprzepięciowe, zasilacze awaryjne, itp.)
  2. dywersyfikacja źródeł danych - czyli po prostu systematyczne wykonywanie ich kopii.

Układy zmniejszające szanse na wystąpienie awarii (np. macierze, układy klastrowe w sieci) stosowane są głównie przez duże firmy gdzie przetwarzane są jednocześnie bardzo duże ilości danych oraz nieakceptowana jest przerwa w dostępie do nich (banki, korporacje, giełdy, duże firmy produkcyjne itp.) W tego typu rozwiązaniach stosuje się "multibackup online" (dane są archiwizowane na w na bieżąco czasie rzeczywistym) i jednocześnie w wielu miejscach. Jednakże takie rozwiązania są często bardzo kosztowne (przeciętnie jest to kilkadziesiąt tyś. PLN - w ekstremalnych przypadkach np. Giełda Papierów Wartościowych posiada system wart nawet do kilkunastu mln PLN) i muszą mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne w wypadku wystąpienia potencjalnej awarii.

W znakomitej większości przypadków, tzn. takich, które nie wymagają błyskawicznego dostępu do danych oraz zakładają określony margines czasowy w sensie ich aktualności idealnym rozwiązaniem jest robienie kopii zapasowych. W tego typu sytuacjach kopie zapasowe robimy w odstępach czasowych odpowiadających naszym potrzebom (raz na miesiąc, raz na tydzień czy nawet raz dziennie - jeżeli ktoś codziennie pracuje w sposób efektywny przez kilka godzin). W praktyce jest to idealne rozwiązanie dla tego typu osób lub firm - jednakże musi być przestrzeganych kilka żelaznych zasad:

  • systematyczność - jej brak jest najczęstszym "grzechem" i przez to powodem utraty dostępu do danych (dla przykładu: księgowy małej lub średniej firmy nie powinien zakończyć pracy zanim nie wykona kopii danych z całego dnia lub tygodnia)
  • każdorazowa weryfikacja wykonanych kopii - praktyka pokazuje, że samo wykonanie kopii nie zawsze jest jednoznaczne z zamierzonym efektem (czasami się zdarza, że ludzie wykonują kopie na zniszczonych dyskietkach lub taśmach, po czym okazuje się że krytyczne dane nie są już nagrywane na ww. nośniki od np. kilku miesięcy).
  • maksymalna dywersyfikacja źródeł kopii pod względem rodzaju nośnika i jego umiejscowienia - zrobienie kopii danych w obrębie jednego np. komputera czy nośnika (inny katalog, inna partycja, drugi dysk) w praktyce nie powoduje znaczącego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. W wypadku awarii np. zasilacza uszkodzeniu mogą ulec wszystkie elementy wewnątrz komputera. Przyjmuje się, że idealnym rozwiązaniem jest posiadane trzech źródeł danych nie powiązanych ze sobą w jakikolwiek sposób i przechowywanych oddzielnie np. źródłowy dysk twardy, płyta CD/DVD oraz np. pamięć wymienna (PenDrive). W takim układzie ryzyko utraty krytycznych danych w praktyce spada do zera.

Firma Data Max realizuje usługę DMP (Data Max Protection) dającą w praktyce maksymalną ochronę danych. Polega ona na przeanalizowaniu indywidualnych możliwości i potrzeb, a następnie na wdrożeniu systemu chroniącego dane na bieżąco (on-line).

Jeśli jesteś zainteresowany usługą DMP - kliknij tutaj i skonsultuj się z nami.


Copyright DataMax Recovery © 2005 - 2023 | Mapa strony
Engined by Indingo