USZKODZENIA WEDŁUG OBJAWÓW

Po wystąpieniu utraty dostępu do danych, jedną z najważniejszych kwestii jest wstępne postawienie jak najbardziej trafnej hipotezy co do genezy powstałego problemu i w konsekwencji rodzaju uszkodzenia, z jakim mamy do czynienia. Pozwoli to Państwu wyznaczyć dalszy prawidłowy tryb postępowania oraz oszacować pułap kosztów, z którymi przyjdzie się zmierzyć.

W tym celu przeprowadzany jest wywiad w ramach którego należy podać jak najbardziej wyczerpujące informacje na temat okoliczności zaistniałej awarii oraz występujących objawów.

Najpełniejszy obraz daje korelacja przyczynowo-skutkowa:

  • przyczyna - najczęściej można ją ustalić przez okoliczności
  • skutek - zobrazowany jest przez objawy

OBJAWY TYPOWE
Objawy typowe
więcej
OBJAWY NIETYPOWE
Objawy nietypowe
więcej

Copyright DataMax Recovery © 2005 - 2024 | Mapa strony
Engined by Indingo